Featured project

The great work we did

Other project

anh-dai-dien-du-an-noi-hap

Hệ thống nồi hấp thanh trùng yến.

Dự án lò hơi đốt than tại Công Ty TNHH Sản Xuất & TM Hoàng...

Lò hơi đốt than Công ty Hoàng Long ViNa

Dự án lò hơi đốt than tại Công Ty TNHH Sản Xuất & TM Hoàng...

du-an-khang-minh

Nồi cô chiết công ty Khang Minh

Công ty Cơ nhiệt tâm bình đóng một vai trò quan trọng trong dự án...

du-an-hap-yen

Hệ thống thanh trùng yến hủ công ty NICHIETSU

Dự án hệ thống nôi hấp thanh Trùng Yến tại công ty NICHIETSU, với sự...

Dự án hệ thống nồi nấu công nghiệp tại công ty VINAFRUIT

Dự án hệ thống nồi nấu công nghiệp tại công ty VINAFRUIT, với sự đóng...